Ontruimingsalarm


Het doel van een ontruimingsalarminstallatie is de in het bouwwerk aanwezige personen te alarmeren zodat een snelle en ordelijke ontruiming van de aanwezige personen kan plaatsvinden. Een ontruimingsalarminstallatie is vooral nodig wanneer personen door aanroepen niet snel genoeg op de hoogte kunnen worden gesteld van het dreigende gevaar.

Met één druk op de handbrandmelder activeert u het ontruimingsalarm. Een ontruimingsalarminstallatie is verplicht indien in het betreffende bouwwerk ook een brandmeldinstallatie is vereist.

Verschillende soorten ontruimingsalarm
De ontruimingsalarminstallatie geeft aan dat alle aanwezige personen het pand moeten verlaten. Dit kan op verschillende manieren:

  • Luid alarm. Door een toonsignaal (de zogenaamde 'slow-whoop').
  • Stil alarm. Vaak gebruikt om paniek te voorkomen; er wordt alarm gegeven door een toonsignaal via piepers, een DECT systeem of een communicatiesysteem aan bijvoorbeeld het personeel in een verzorgingshuis.
  • Gesproken woord alarm. Een voorgeprogrammeerde stem geeft instructies, eventueel in meerdere talen. Deze zinnen worden afgewisseld met een toonsignaal. Dit wordt gebruikt bij complexe situaties, zoals op een vliegveld, een groot winkelcentrum of andere grote gebouwen waar veel ruimtes en mensen zijn.

Normen voor ontruimingsinstallaties

Ontruimingsalarminstallaties moeten voldoen aan NEN 2575. Deze norm geeft eisen aan het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties. De kwaliteit van de ontruimings-alarminstallatie is de verantwoordelijkheid van de producent en leverancier.

Verantwoordelijkheid ontruimingsinstallatie

De inbedding van de installatie in het bedrijfsnoodplan valt onder de taken van de beheerder van het gebouw. Onderhoud is van groot belang voor een goede werking van het systeem. De eisen aan het beheer, de controle en het onderhoud van ontruimingsalarm-installaties zijn vastgelegd in NEN 2654-2.

Geluidsniveau ontruimingsinstallatie

Een belangrijk aandachtspunt is de plaatsing van ontruimingsalarm-installaties. Het geluidsniveau van toonsignalen dient in normale verblijfsruimten minimaal 65 dB(A) te zijn en in slaapgebieden minimaal 75 dB(A). In beide situaties moet een geluidsniveau-verschil van minimaal 6 dB(A) ten opzichte van het achtergrondniveau zijn.
Wij gebruiken cookies